Kirkeinfo

Email: info@salmemaraton-amagerbro.dk

Salmemaraton i Amagerbro Provsti

Amagerbros kirker deltager alle i Salmemaraton 2017 - 2019:

Solvang Kirke ligger på Remisevej på Vestamager. Kirkens nærmeste naboer er Dyvekeskolen og Solvang Centret (tidligere Urbancentret) og boligbyggerierne Dyvekevænget og Remisevænget ("Urbanplanen"). Kirken er indviet i 1976, tegnet af arkitekt Holger Jensen, og er blevet renoveret udvendig i 1998-99 og indvendig i 2003-05.I sommeren 2003 fik kirkerummet nyt indre. Væggene blev filset og malet hvide. Der kom ny belysning, som er sat i stråler fra korset over alteret. Disse ændringer har givet et meget lyst rum, hvor den syvarmede lysestage på bagvæggen fremtræder meget tydeligt.

Solvang Kirke, Remisevej 10-12, 2300 København S

Hjemmeside: Solvang Kirke

Offentlig transport: Bus 33 og 77

Vor Frelsers Kirke blev indviet 19. april 1686 og er mest kendt for sit spiralsnoede spir, men den rummer også en imponerende, udskåret orgelfacade fra 1698 og Nicodemus Tessins mesterstykke af en altertavle. Kirkens er Danmarks største barokkirke og besøges årligt af op mod 200.000 gæster fra hele verden.

Kirken ligger med sin symmetriakse orienteret fra sydvest – tårnet – mod nordøst – alteret. Tårnindgangen kaldes derfor vestportalen, selvom det ikke stemmer helt med kompasset.

Vor Frelsers Kirke, Sankt Annægade 29, 1416 København K

Hjemmeside: Vor Frelsers Kirke

Offentlig transport: Bus 2A, 350S og metro

Sundby Kirke er opført i 1869-70 ved arkitekt Hans J. Holm. Bygningen er opført som en korskirke i nyromansk stil af røde mursten med hjørnelisener, der på flankemurene bærer tandsnit og på gavlene stigende rundbuefriser. På taget er rejst en ottesidet tagrytter. Koret vender mod nordøst.

Foran skibets sydvestgavl opførtes i 1941 et våbenhus med tympanon og bronzedør tegnet af Max Andersen. Ved istandsættelsen i 1963 blev det store altertavlemaleri af A. Ender taget ned og ophængt i kirken, på alteret blev opstillet tre kors, som symboliserer Golgatha, over en predella fra 1879 med 3 apostelmalerier af F. C. Lund.

Sundby Kirke, Amagerbrogade 71, 2300 København S

Hjemmeside: Sundby Kirke

Offentlig transport: Bus 5A og 350S, metro til Amagerbro Torv

Hans Tausens Kirke. I 1915 blev kirkesalen (den nuværende menighedssal) indviet. Den fungerede som kirkesal indtil hovedskibet var færdigbygget. Kirkeskibets grundsten, som ligger lige under prædikestolen ved nordvæggen, blev nedlagt den 27. maj 1923, og indvielsen af hovedskibet foregik den 30. november 1924, 1. søndag i Advent. Tårnet blev færdigbygget den 1. november 1936.

Kirken er bygget i røde mursten og kirkens indre er hvidpudsede mursten. Arkitekter: F. Appel og K. Gordin.

Hans Tausens Kirke, Halfdansgade 6, 2300 København S

Hjemmeside: Hans Tausens Kirke

Offentlig transport: Bus 33 og 250S

Simon Peters Kirke med dens utraditionelle udseende blev tegnet af arkitekt Poul Staffeldt Matthiesen, der blot nogle år tidligere havde stået for en anden kirke på Amager, nemlig Højdevangskirken. Kirkens historie går tilbage til 1930, hvor menighedshuset byggedes som en midlertidig kirke. Simon Peters Kirke blev taget i brug i 1944. Af økonomiske grunde fik kirken intet tårn.

Det var Kirkefondet, som byggede kirken, der arkitektonisk er en pastiche i baltisk gotik (1300-tallet).

Simon Peters Kirke, Wibrandtsvej 41B, 2300 København S

Hjemmeside: Simon Peters Kirke

Offentlig transport: Bus 4A


Nathanaels kirke er opført i 1897-99, tegnet af Thorvald Jørgensen. Kirken er opført af røde teglsten over sokkel af bornholmsk granit. Kirken er orienteret nord-syd med kor mod nord, rektangulært langhus og sydgavl med hovedindgang fra Holmbladsgade, tårnet er opført som selvstændig klokketårn ved kirkens sydvesthjørne.

Kirken blev opført på initiativ af Foreningen til opførelse af små kirker i København. Denne forening var blevet stiftet i 1886 af tre unge kvinder, Emilie Neergaard, Inger Marie Schiøler og Thea von Ripperda.

Altervæggens maleri er udført af Franz Schwarz i 1900 og blev istandsat af Askou Jensen i 1968.

Nathanaels Kirke, Holmbladsgade 19, 2300 København S

Hjemmeside: Amagerbrokirkerne

Offentlig transport: Bus 5A og 2A, metro Amagerbro Torv

Sundkirken er opført i 1956, tegnet af arkitekt G.H. Christiansen. I 1943 opstilledes en barakkirke med navnet Kirken ved Sundet og i 1945 blev Sundkirkens sogn oprette. Der indledtes en indsamling til bygning af en mere varig kirke. I samarbejde med kirkefondet rejstes den nødvendige kapital og byggeriet gik i gang, hvor barakkirken havde ligget. I 1956 kunne kirken tages i brug. A.P.Møller og hustrus fond skænkede kirkeklokken. I 2004-05 var kirken genstand for en omfattende ombygning, som skabte et mere lyst kirkerum.

Sundkirken, Lodivej 9, 2300 København S

Hjemmeside: Metrokirkerne

Offentlig transport: Bus 12, metro Lergravsparken

Christians Kirke hed oprindeligt Frederiks tyske kirke og blev bygget af den tyske menighed på Christianshavn og indviet i 1759. Kirken blev brugt af Christianshavns tyske menighed indtil denne blev nedlagt i 1886. Fra 1901 har kirken været sognekirke for Christians Sogn som omfatter en del af Christianshavn samt en del af Amagerbro. Kirkebygningen er tegnet af Nicolai Eigtved, men blev efter Eigtveds død opført under ledelse af hans svigersøn, kongelig bygmester Georg David Anthon.

Kirkerummets indretning er efter danske forhold meget speciel. Der er efter tysk mønster tale om en såkaldt prædikenkirke, hvor tilhørerpladserne er arrangeret næsten som i et teater. Langs øst-, nord- og vestvæggene er der pulpiturer i tre etager med kongestolen midtfor over indgangsdøren. Alter, prædikestol og orgel er placeret over hinanden på sydvæggen.

Christians Kirke, Strandgade 1, 1401 København K

Hjemmeside: Christians Kirke

Offentlig transport: Bus 2A, 350S, metro Christianshavns Station

Filips Kirke - sognet blev oprettet i 1907 omkring en midlertidig kirke bygget af kokolit, et materiale af knuste kokosskaller og gips. I 1913 dannedes en kirkekomité, som i samarbejde med Det københavnske Kirkefond samlede penge ind til opførelsen af den nuværende kirke, der er opført 1923-27 ved arkitekt Rasmus Vilhelm Rasmussen Rue i sengotisk landsbykirkestil og består af et langhus med flersidet afslutning mod øst og tårn mod vest. En korsarm mod syd danner overgang til menighedslokaler og kirkekontoret.

Filips Kirke, Kastrupvej 57, 2300 København S

Hjemmeside: Filips Kirke

Offentlig transport: Bus 4A, 5A, metro Lergravsparken

Højdevangskirken blev indviet 14. april 1935 og Højdevang sogn er udskilt af Sundby sogn, der på det tidspunkt var vokset voldsomt. Kirken er ikke, som mange andre københavnske kirker, opført af Kirkefondet; brydningerne mellem Socialdemokratiet og kirkefondet var tydelige i midttrediverne, og daværende minister Dahl lod sig af Sundby Kirkes præster og menighedsråd overtale til at støtte et statsligt kirkebyggeri, uafhængigt af Kirkefondet.

Opkaldt efter den 'højdevang' og gård, der skilte de højere marker fra de våde enge i tidligere tiders bondeland, er kirken med det massive tårn et vartegn for det vestlige Amager.

Højdevangskirken, Irlandsvej 45, 2300 København S

Hjemmeside: Højdevangskirken

Offentlig transport:Bus 5A

Kirken i Ørestad ligger i arkitekten Bjarke Ingels banebrydende bygning i 8tallet. Det er en midlertidig kirkesal, indtil den rigtige kirke bliver bygget om nogle år.


Der er 100 siddepladser, højt til loftet, rå betonvægge og et meget smukt trægulv i egetræ. Et fire meter langt trækors pryder den ene endevæg.

Kirken i Ørestad hører under Islands Brygge Sogn og relevant information kan findes på Hans Tausens kirkes hjemmeside.

Kirken i Ørestad, Richard Mortensensvaj 72, 2300 København S

Hjemmeside: Islands Brygge Sogn

Offentlig transport: Metro til Vestamager