Kalender for SALMEMARATON

Email: info@salmemaraton-amagerbro.dk

Salmemaraton i Amagerbro Provsti

Kalender for 2017 - 2018, alle salmemaratontider er 17:30 - 19:00:

Salmer

Tema

Tid

Værtskirke

181 - 195

Jesu lidelse og død

onsdag 7.3.2018

Højdevangskirken

196 - 210

Jesu lidelse og død

tirsdag 20.3.2018

Ørestads Kirkesal

211 - 225

Jesu lidelse og død - Kristi opstandelse

onsdag 4.4.2018

Vor Frelsers Kirke

226 - 240

Kristi opstandelse

tirsdag 17.4.2018

Simon Peters Kirke

241 - 255

Kristi opstandelse - Kristi himmelfart

onsdag 2.5.2018

Solvang Kirke

256 - 270

Kristi himmelfart - Kristi herredømme og komme

tirsdag 15.5.2018

Hans Tausens Kirke

271 - 285

Kristi komme - Helligåndens komme

onsdag 30.5.2018

Natanaels Kirke

286 - 300

Helligåndens komme - Helligåndens gerning

tirsdag 12.6.2018

Filips Kirke

301 - 315

Bøn til Helligånden

onsdag 27.6.2018

Vor Frelsers Kirke