Kalender for SALMEMARATON

Salmemaraton i Amagerbro Provsti

Kalender for 2017 - 2018, alle salmemaratontider er 17:30 - 19:00:

Salmer

Tema

Tid

Værtskirke

76 - 90

Tidens fylde

tirsdag 14.11.2017

Sundkirken

91 - 105

Tidens fylde -

Jesu fødsel

onsdag 29.11.2017

Vor Frelsers Kirke

106 - 120

Jesu fødsel

tirsdag 12.12.2017

Natanaels Kirke

121 - 135

Jesu fødsel

onsdag 10.1.2018

Sundby Kirke

136 - 150

Helligtrekonger - Jesu liv

tirsdag 23.1.2018

Sundkirken

151 - 165

Jesu liv -

Jesu lidelse og død

onsdag 7.2.2018

Christians Kirke

166 - 180

Jesu lidelse og død

tirsdag 20.2.2018

Filips Kirke

181 - 195

Jesu lidelse og død

onsdag 7.3.2018

Højdevangskirken

196 - 210

Jesu lidelse og død

tirsdag 20.3.2018

Natanaels Kirke

211 - 225

Jesu lidelse og død - Kristi opstandelse

onsdag 4.4.2018

Vor Frelsers Kirke

226 - 240

Kristi opstandelse

tirsdag 17.4.2018

Simon Peters Kirke

241 - 255

Kristi opstandelse - Kristi himmelfart

onsdag 2.5.2018

Solvang Kirke

256 - 270

Kristi himmelfart - Kristi herredømme og komme

tirsdag 15.5.2018

Hans Tausens Kirke

271 - 285

Kristi komme - Helligåndens komme

onsdag 30.5.2018

Natanaels Kirke

286 - 300

Helligåndens komme - Helligåndens gerning

tirsdag 12.6.2018

Filips Kirke

301 - 315

Bøn til Helligånden

onsdag 27.6.2018

Vor Frelsers Kirke